تعداد بازدید: 3679

اطلاعیه برگزاری امتحانات روز سه شنبه 1401/10/27

شناسه: 1573870
اطلاعیه ها پوستر روز

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات پایان ترم جاری ( نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱) دانشگاه صنعتی همدان، در تمامی مقاطع تحصيلی، از فردا سه‌شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، مطابق برنامه و بدون تغییر برگزار می‌گردد. بدیهی است، امتحانات لغو شده در روزهای یکشنبه ۲۵ دی و دوشنبه ۲۶ دی، طبق همان ترتیب و ساعات، در روزهای چهارشنبه ۵ بهمن و پنجشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهند شد.

تعداد بازدید: 3679

اطلاعیه برگزاری امتحانات روز سه شنبه 1401/10/27

شناسه: 1573870
اطلاعیه ها پوستر روز

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات پایان ترم جاری ( نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱) دانشگاه صنعتی همدان، در تمامی مقاطع تحصيلی، از فردا سه‌شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، مطابق برنامه و بدون تغییر برگزار می‌گردد. بدیهی است، امتحانات لغو شده در روزهای یکشنبه ۲۵ دی و دوشنبه ۲۶ دی، طبق همان ترتیب و ساعات، در روزهای چهارشنبه ۵ بهمن و پنجشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهند شد.

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات